Záchranná sieť je projekt, ktorý vznikol v spolupráci so psychológmi a odborníkmi pre sieť drogérií dm Slovensko. Naším cieľom je podporiť zdravé prežívanie a fungovanie v osobnom aj pracovnom živote. Dúfame, že projekt bude pre Vás zdrojom inšpirácie a priamej pomoci. Sme radi, že môžeme spolu s Vami otvárať tému duševného zdravia.

Ako nás môžete kontaktovať?

Ikona - telefon

CEZ TELEFÓN

Vytočte číslo

0800 555 662

po vyzvaní zadajte kód

CEZ CHAT

Poradíme Vám aj s týmito témami...

SEBAROZVOJ

(duševné zdravie, výkon)

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

(strava, pohyb, spánok)

PRACOVNÁ SPOKOJNOSŤ

(konflikty, šikana, rovnováha)

OSOBNÉ VZŤAHY

(s partnerom, rodinou, priateľmi)

PRACOVNÉ VZŤAHY

ŤAŽKÉ SITUÁCIE

(dlhy, závislosti, šikana)

A mnohými ďalšími.

O projekte


 

Projekt Záchranná sieť má za cieľ otvárať rozličné témy z oblasti duševného zdravia a psychológie práce. Či už ide o životné udalosti, ktoré na vás môžu nepriaznivo vplývať, osobné témy, ktoré riešite, situácie v pracovnom živote a kolektíve alebo túžbu po zmene, sebarozvoji a osobnej pohode, toto všetko sú oblasti, ktorými sa snažíme zaoberať prostredníctvom rôznych kanálov, ktoré máme k dispozícií. Nájdete nás v podobe pravidelných príspevkov na Yammeri DM Slovensko a tu na stránke prostredníctvom videí, článkov, príbehov z poradne a rozhovorov zo série Nie ste v tom sami, ktoré vychádzajú raz mesačne. Taktiež štyrikrát do roka vydávame fyzickú brožúru na rôzne témy a organizujeme konferenciu Zdravá firma. Dôležitou súčasťou projektu je aj bezplatná linka Záchranná sieť, ktorá je Vám k dispozícií každý deň vrátane víkendov a sviatkov od 7:00 do 22:00 hod. Na druhom konci sú psychológovia pripravení vypočuť si vás. Keďže naša osobná pohoda ovplyvňuje celé naše fungovanie a vzťahy, nemali by sme túto tému zanedbávať. Nemusíte byť superhrdinami každý deň. 🙂

Kto za projektom Záchranná sieť stojí?


 

Ing. Martin Podhradský
Konateľ spoločnosti
dm drogerie markt Slovensko

 

Odborný garant projektu:

PhDr. František Hroník

Konateľ a riaditeľ spoločnosti MotivP