Bližšie informácie nájdete na vašom intranete dm


 

Fakturačné údaje Slovenská republika:

 

Názov spoločnosti:                            agentúra Motiv P, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:                              Cukrová 14, Bratislava 813 39

IČO:                                                      35924012

DIČ:                                                      2021957146

DIČ DPH:                                             SK2021957146

Číslo účtu:                                           1371506005/1111

Tvar účtu IBAN:                                  SK9711110000001371506005

BIC:                                                       UNCRSKBX

Spoločnosť zastúpená:                      PhDr. František Hroník, PhDr. Jana Hroníková

Register, číslo registra:                     zapísaná v obchodnom registri vedenom  Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sro, vložka 35139/B

 

Ako nás móžete kontaktovať?

Ikona - telefon

CEZ TELEFON

Vytočte číslo

0800 555 662

po vyzvaní zadajte kód

CEZ CHAT

Ak neviete Váš kód, napíšte nám