Krásny deň,

rada by som vám predstavila tento, na Slovensku, unikátny projekt, ktorý pre vás zabezpečil váš zamestnávateľ, ako benefit, a naša spoločnosť MotivP ho pre vás pripravuje.

 

Projekt Záchranná sieť vznikol s cieľom pomôcť  všetkým spolupracovníkom spoločnosti dm drogerie markt vymaniť sa z kolotoča riešenia náročných situácií na pracovisku, ale i v súkromnom živote. Podporiť  každého z vás v hľadaní možností ako presunúť pozornosťa energiu, počas dňa, na pozitívne aspekty vášho života. Ako žiť svoj dennodenný život zasa s radosťou a pohodou. Zabezpečiť  najlepšie možné riešenie vašej aktuálnej situácie, ktorú vnímate ako problém. Byť oporou  a sprievodcom  pri zmene k lepšiemu až k úplnému vyriešeniu. Spoluvytvárať  opätovný priestor a silu plne sa sústrediť na podstatné záležitosti vášho života, ktoré napĺňajú vás a prostredníctvom vás aj vašu rodinu a iných dôležitých ľudí vo vašom živote.

 

Na nasledujúcich stranách sa dozviete ako tento projekt funguje, čo je jeho podstatou a aké zázemie môžete u nás očakávať. Pevne veríme, že tieto informácie vás podporia v rozhodnutí s dôverou sa obrátiť na našich odborníkov.

 

Skutočný záujem a čas je ten najcennejší dar, ktorý môžete niekomu venovať. Budeme radi keď tento DAR venujete sebe, prostredníctvom nás a projektu Záchranná sieť.

Za celý tým MotivP

 

Zuzana Zborayová
Projektový manažer
+420 734 690 230
zuzana.zborayova@motivp.com

V októbri 2017 sme pre vás spustili projekt Zdravá firma. Jeho cieľom je podpora oblastí, ktoré súvisia so zameriavaním sa na váš pracovný výkon a odstraňovanie toho, čo odvádza vašu pozornosť od práce.

V rámci tohto projektu prebehlo niekoľko úspešných workshopov na rôzne témy z oblasti psychológie, osobného rozvoja, ale aj zdravého životného štýlu. Ďaľšie podobné workshopy sú naplánované na rok 2018 aj 2019. Spätná väzba od vás napovedá, že podpora v týchto oblastiach má pre vás zmysel a s dôverou ho mnoho z vás využilo a veríme, že ešte využije.

Práve zo skúseností a vzájomnej spolupráce na projekte Zdravá firma, prirodzene vyplynula požiadavka na hlbšie riešenie problémov a náročných situácií, ktoré spolupracovníci dm drogerie markt denne zažívajú a riešia aj v súkromnom živote. A ktoré ovplyvňujú ich rozpoloženie, emócie, motiváciu, radosť a životnú pohodu. Projekt Záchranná sieť teda vznikol ako súčasť Projektu Zdravá firma.

6 ZÁKLADNÝCH PREDPOKLADOV OSOBNEJ POHODY

Ktoré oblasti života potrebuje mať každý z nás zvládnuté a vyladené, aby sa cítil v pohode?

POSTUP PRI HĽADANÍ POMOCI

V prípade, že ste sa dostali do náročnej situácie, alebo nejakú už dlhodobo riešite, a rozhodli ste sa s dôverou prijať pomoc a podporu, máte možnosť využiť ako prvý kontakt našu telefónnu linku alebo web.

Linka – na druhej strane našej linky sa vám ozve školený odborník (psychológ), ktorý sa bude snažiť dozvedieť čo najviac o vašom probléme, rozpoznať vážnosť a akútnosť, vyriešiť to, čo sa okamžite vyriešiť dá a v prípade nutnosti vám navrhne ďalšie kroky a konkrétne možnosti pomoci.

Medzi konkrétne možnosti patrí

a) Konzultácie cez mobilný telefón
b) Konzultácie prostredníctvom využitia skypu
c) V prípade potreby hlbšieho riešenia, máme sieť psychológov, ktorí sa s vami stretnú osobne.
d) Ďalšie môžnosti riešenia v súvislosti s typom, vážnosťou a akútnosťou problému

(iný odborníci, organizácie, smerovanie na už existujúce formy podpory vo vašej spoločnosti)

Web – ak ste sa rozhodli požiadať o pomoc a podporu prostredníctvom webu, budete mať možnosť komunikovať prostredníctvom chatu alebo videa. Aj v tomto prípade je pripravený školený odborník, ktorý postupuje rovnakým spôsobom ako pri telefonickom kontakte

www.zachrannasiet.sk

DÔVERA

Je základom akéhokoľvek dobre fungujúceho vzťahu. Pomoc a podpora je tiež forma vzťahu, navyše veľmi citlivá. Pre nás je vaša dôvera zdieľať svoje súkromie, absolútna priorita. Informácie, ktoré nám zveríte, ostávajú výhradne u našich odborníkov ako profesionálov viazaných mlčanlivosťou zo zákona. To znamená, že čokoľvek riešite, alebo poviete sa nedostane k nikomu inému. Ani z našej ani z vašej spoločnosti.

Počas života sa ľudia stretávajú s rôznymi problémami. Aké sú tie najčastejšie,
s ktorými sa obracajú na našich odborníkov?


Znakom silnej osobnosti nie je tváriť sa za každých okolností pozitívne, ale dokázať odhadnúť kedy na problém človek nestačí sám, a potrebuje pomoc.

Naučená bezmocnosť je stav kedy už myšlienka spôsobí presvedčenie, že nemá zmysel snažiť sa. Človek v stave bezmocnosti nevníma možnosti ani riešenie. Vtedy je čas požiadať o pomoc.

ČO JE CIEĽOM PROJEKTU ZÁCHRANNÁ SIEŤ A ZÁROVEŇ NAŠIM CIEĽOM?

Minimalizovať čas medzi vznikom problému a jeho riešením a zvládáním.
» Aby sa každý mohol čo najviac venovať tomu čo robí, a nezaoberal sa niečím, čo by mohlo alebo malo byť inak.
» Mať jeden život, nie paralelné svety.
» Tešiť sa do práce, tešiť sa domov.
» Záchranná sieť je dostupná pre všetkých spolupracovníkom spoločnosti dm drogerie markt, bez ohľadu na postavenie či pracovnú náplň.
» Posielanie informácie o možnostiach pomoci ďalej svojim spolupracovníkom.

KTO ZA CELÝM PROJEKTOM ZÁCHRANNÁ SIEŤ STOJÍ?

Ing. Martin Podhradský
Konateľ spoločnosti
dm drogerie markt Slovensko
Odborný garant projektu:
PhDr. František Hroník
Konateľ a riaditeľ spoločnosti MotivP