Mgr. Radka Laučeková

Vyštudovaná psychologička so zameraním na pracovnú psychológiu. Počas štúdia si rozšírila svoj záber aj o poradenstvo a psychoterapiu. Má prax na Linke detskej dôvery s poradenstvom a krízovou intervenciou, v centre pedagogicko psychologických služieb naoddelení prevencie s prácou so školskými kolektívmi a tiež problémami žiakov a študentov. V rámci Motivu P a Záchrannej siete absolvovala niekoľko školení od Linky bezpečia v obasti krízovej intervencie, práce s emóciami či hranicami. V súčasnosti pracuje s nezamestnanými rodičmi v oblasti kariérového poradenstva.

Ikona - telefon

CEZ TELEFÓN

Vytočte číslo

0800 555 662

po vyzvaní zadajte kód

CEZ CHAT

Poradíme Vám aj s týmito témami

SEBAROZVOJ
 
ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
 
PRACOVNÁ SPOKOJNOSŤ
 
OSOBNÉ VZŤAHY
 
DETI a VÝCHOVA
 
ŤAŽKÉ SITUÁCIE