Krásny deň,

 

rada by som vám predstavila tento, na Slovensku, unikátny projekt, ktorý pre vás zabezpečil váš zamestnávateľ, ako benefit, a naša spoločnosť MotivP ho pre vás pripravuje.

 

Projekt Záchranná sieť vznikol s cieľom pomôcť  všetkým spolupracovníkom spoločnosti dm drogerie markt vymaniť sa z kolotoča riešenia náročných situácií na pracovisku, ale i v súkromnom živote. Podporiť  každého z vás v hľadaní možností ako presunúť pozornosťa energiu, počas dňa, na pozitívne aspekty vášho života. Ako žiť svoj dennodenný život zasa s radosťou a pohodou. Zabezpečiť  najlepšie možné riešenie vašej aktuálnej situácie, ktorú vnímate ako problém. Byť oporou  a sprievodcom  pri zmene k lepšiemu až k úplnému vyriešeniu. Spoluvytvárať  opätovný priestor a silu plne sa sústrediť na podstatné záležitosti vášho života, ktoré napĺňajú vás a prostredníctvom vás aj vašu rodinu a iných dôležitých ľudí vo vašom živote.

 

Na nasledujúcich stranách sa dozviete ako tento projekt funguje, čo je jeho podstatou a aké zázemie môžete u nás očakávať. Pevne veríme, že tieto informácie vás podporia v rozhodnutí s dôverou sa obrátiť na našich odborníkov.

 

Skutočný záujem a čas je ten najcennejší dar, ktorý môžete niekomu venovať. Budeme radi keď tento DAR venujete sebe, prostredníctvom nás a projektu Záchranná sieť.

 

Ako celý projekt začal

 

V októbri 2017 sme pre vás spustili rozvojový program Zdravá firma. V jeho popredí stojí predovšetkým ľudský rozmer a to, aby sa človek tešil do práce a tešil sa domov. V rámci tohto programu prebehlo niekoľko úspešných workshopov na rôzne témy z oblasti psychológie, osobného rozvoja, ale aj zdravého životného štýlu. Ďaľšie podobné workshopy sú naplánované pre novú skupinu účastníkov otvorenú pre všetkých spolupracovníkov prevádzky, centrálneho skladu a centrály na rok 2019. Spätná väzba od vás napovedá, že podpora v týchto oblastiach má pre vás zmysel, s dôverou ju mnohí z vás využili a veríme, že ešte využijú.

 

Práve zo skúseností a vzájomnej spolupráce na rozvojovom programe Zdravá firma, prirodzene vyplynula požiadavka na hlbšie riešenie problémov a náročných situácií, ktoré ako spolupracovníci dm denne zažívate a riešite aj v súkromnom živote... Tieto situácie ovplyvňujú vaše rozpoloženie, emócie, motiváciu, radosť a životnú pohodu. Projekt Záchranná sieť teda vznikol ako súčasť programu Zdravá firma.

 

Za celý tým MotivP

 

Zuzana Zborayová
Projektový manažer
zuzana.zborayova@motivp.com