Michal Hezsely

Študujem štvrtý ročník psychológie na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, orientujem sa prevažne na psychodiagnostiku a pracovnú psychológiu. Mám za sebou komplexný výcvik krízovej intervencie, v ktorom som bol školený poradiť si s akoukoľvek krízovou situáciou, ktorá môže nastať v akomkoľvek životnom období. Napĺňa ma byť oporou druhým v ťažkých životných situáciách, čo som si mohol vyskúšať pri mojom pôsobení ako dobrovoľník v psychiatrickej nemocnici Černovice v Brne. V živote každého z nás z času na čas nastane zaťažujúca udalosť, ktorá ovplyvní naše každodenné fungovanie, v takýchto momentoch prirodzene hľadáme oporu svojho okolia a ja urobím všetko preto aby som Vám v rámci projektu Záchranná sieť túto oporu poskytol.

I já jsem tady pro Vás na lince důvěry

Ikona - telefon

CEZ TELEFÓN

Vytočte číslo

0800 555 662

po vyzvaní zadajte kód

CEZ CHAT