O Záchrannej sieti – PhDr. František Hroník

PhDr. František Hroník,
Odborný garant projektu,
konateľ a riaditeľ spoločnosti MotivP0
Would love your thoughts, please comment.x