Tri výchovné rodičovské štýly

 

Každý rodič má svoj spôsob komunikácie aj výchovy. Väčšinou ho prevezme z rodiny, v ktorej vyrastal, lebo tento spôsob denne zažíval. Tento spôsob sa stal jeho programom pre výchovu vlastných detí. Napriek tomu, že sme si asi každý z nás vraveli, že sa nikdy nebudeme chovať ako náš otec či matka, že svojim deťom nič také neurobíme, často naša prvá reakcia býva presne podľa vzoru našich rodičov. To isté následne učíme aj naše deti. A rovnako ako naši rodičia dostávali na svoje správanie sa k nám nejakú reakciu, aj naše deti nám ju dávajú naspäť. V prípade, že sa nám nepáči správanie našich detí, existuje len jediná cesta - zmeniť vlastný prístup k nim. Treba si uvedomiť, že správanie detí je reakcia na to, čo sa deje okolo nich. Až v puberte sú schopné skúšať naše nervy a koľko vydržíme. Ale aj vtedy to má jasný a dôležitý dôvod.

Existujú tri výchovné rodičovské štýly. Každý z nich má svoje typické prejavy, ale aj dôsledky na dieťa, ktoré sa s ním vlečú celý život. Skúste, v ktorom z nich sa nájdete vy.

Autoritársky

 

Úzke hranice bez slobody, len príkazy a nútený poriadok, neustála kontrola všetkého, čo dieťa robí a ako to robí („zaťaté päste“).

 

Charakteristika a typické prejavy

 • Rodič vystupuje ako vládca, rozhoduje o všetko sám a bez diskusie.
 • Jednostranná úcta, je vyžadovaná smerom od dieťaťa k rodičovi.
 • Striktné pravidlá opäť bez diskusie.
 • Používanie trestov (psychických aj fyzických).
 • Rodič kontroluje správanie dieťaťa vyhrážkami či odmenami (cukor a bič), zosmiešňovaním, strápňovaním či sarkazmom.
 • Odmena a chvála príde za poslušnosť (splnenie predstáv a očakávaní rodiča), tresty a ponižovanie za chyby (nesplnenie predstáv rodiča).
 • Rodič učí dieťa aj to, čo si má myslieť.
 • Láska smerom k dieťaťu je podmienená „dobrým“ správaním.

 

 

Láska smerom k dieťaťu je podmienená „dobrým“ správaním.

 

Dôsledky pôsobenia autoritárskeho štýlu na dieťa

 • Dieťa zostáva závislé na rodičoch.
 • Má nízke sebavedomie, veľkú potrebu zavďačiť sa rodičovi a byť dokonalým dieťaťom (lebo iba vtedy si zaslúži lásku rodiča).
 • Tento výchovný štýl bráni dieťaťu v tvorivosti a iniciatíve (teda samostatnému a zrelému fungovaniu), lebo len to, čo rodič povedal, bolo dobré. Nebolo žiadúce mať vlastné nápady a názory.
 • Takto vychovávané dieťa často odporuje, je nahnevané, odpláca sa a je pomstychtivé.
 • Má potrebu neustále bojovať „kto z koho“, lebo víťazstvo nad rodičom, je preň dôležité.

Permisívny

 

Pasívny, sloboda bez hraníc, chaos („ruky preč“).

 

Charakteristika a typické prejavy

 • Rodič necháva všetkému voľný priebeh, do ničoho nezasahuje, v podstate je to anarchia.
 • Žiadna úcta ani jedným smerom.
 • Neexistujú pravidlá ani obmedzenia.
 • Rodič však chráni dieťa pred akýmikoľvek dôsledkami za to, čo spraví.
 • Rodič namiesto pravidiel a komunikácie používa úplatky, robí kázania až v zúfalstve prechádza do ponižovania.
 • Deti sa v rodine neučia pracovať alebo akokoľvek prispievať, rodičia sa stávajú sluhami svojich detí.
 • Deti skôr len reagujú , než premýšľajú.
 • Láska je podmienená momentálnou náladou.

 

Dieťa je zmätené a neisté - v dôsledku toho, že nevie odkiaľ pokiaľ.

 

Dôsledky pôsobenia permisívneho štýlu na dieťa

 • Dieťa je zmätené a neisté (v dôsledku toho, že nevie odkiaľ pokiaľ, čo je dobré čo zlé, prípustné - neprípustné, slušné – neslušné, ohľaduplné – neohľaduplné..atď) Nevie čo má robiť a ako sa má chovať.
 • Dieťa očakáva, že sa mu okolie prispôsobí, má nezdravé sebavedomie.
 • Dieťa je nespoľahlivé a nespolupracuje, lebo veď doma nemusí.
 • Je nespokojné, nešťastné, samoľúbe, sebecké a neuvážlivé. V podstate naozaj nešťastné, lebo mimo domu dostáva v dôsledku tejto výchovy prevažne negatívne reakcie na svoju osobu.
 • Neustále potrebuje bojovať o to, kto vyhrá.

Láska je podmienená momentálnou náladou.

 

Rešpektujúci

 

Demokratický, sloboda v rámci hraníc, voľnosť rozhodovania v rámci jasne dohodnutých pravidiel („spojené ruky“)

Charakteristika a typické prejavy

 • Rodič má rolu radcu a sprievodcu.
 • Vládne tu vzájomná úcta.
 • Pravidlá sú každému jasné a spravodlivé.
 • Namiesto trestov a vyhrážok fungujú prirodzené a logické dôsledky činov a rozhodnutí dieťaťa.
 • Rodič dieťa podporuje v učení sa z chýb, chyby sú vnímané ako príležitosť sa poučiť.
 • Dieťa sa učí ako myslieť.
 • Láska nie je podmienená ničím, je vyjadrovaná stále.

Namiesto trestov a vyhrážok fungujú prirodzené a logické dôsledky činov a rozhodnutí dieťaťa.

Dôsledky pôsobenia demokratického štýlu na dieťa

 • U dieťaťa rastie nezávislosť a samostatnosť.
 • Dieťa si váži samé seba aj druhých.
 • U dieťaťa sa rozvíja tvorivosť, iniciatíva a zodpovednosť.
 • Cíti sa schopné, milované, spolupracuje, rešpektuje poriadok a pravidlá.
 • Snaží sa riešiť problémy s rozvahou.

 

 

Zdroj: Efektívne rodičovstvo Krok za krokom, Valerie Wágnerová + Adlerian Society

Bc. Zuzana Zborayová

Certifikovaný lektor Efektivneho rodičovstva