Tri výchovné rodičovské štýly

Každý rodič má svoj spôsob komunikácie aj výchovy. Väčšinou ho prevezme z rodiny, v ktorej
vyrastal, lebo tento spôsob denne zažíval, tento spôsob sa stal jeho programom pre výchovu
vlastných detí. Napriek tomu, že sme si asi každý z nás vraveli, že sa nikdy nebudeme chovať ako náš
otec či matka, že svojim deťom nič také neurobíme, často naša prvá reakcia býva presne podľa vzoru
našich rodičov.
To isté následne učíme aj naše deti. A rovnako ako naši rodičia dostávali na svoje správanie sa k nám
nejakú reakciu, aj naše deti nám ju dávajú naspäť. V prípade, že nám nepáči správanie našich detí,
existuje len jediná cesta, zmeniť vlastný prístup k nim. Treba si uvedomiť, že správanie detí je reakcia
na to čo sa deje okolo nich. Až v puberte sú schopné skúšať naše nervy a koľko vydržíme. Ale aj vtedy
to má jasný a dôležitý dôvod.

Existujú tri výchovné rodičovské štýly. Každý z nich má svoje typické prejavy, ale aj dôsledky na dieťa,
ktoré sa s ním vlečú celý život. Skúste, v ktorom z nich sa nájdete vy.

AUTORITÁRSKY – úzke hranice bez slobody, len príkazy a nútený poriadok, neustála kontrola
všetkého čo dieťa robí a ako to robí („zaťaté päste“)

Charakteristika a typické prejavy
– Rodič vystupuje ako vládca, rozhoduje o všetko sám a bez diskusie
– Jednostranná úcta, je vyžadovaná smerom od dieťaťa k rodičovi
– Striktné pravidlá opäť bez diskusie
– Používanie trestov (psychických aj fyzických)
– Rodič kontroluje správanie dieťaťa vyhrážkami či odmenami (cukor a bič), zosmiešňovaním,
strápňovaním či sarkazmom
– Odmena a chvála príde za poslušnosť (splnenie predstáv a očakávaní rodiča), tresty
a ponižovanie za chyby (nesplnenie predstáv rodiča)
– Rodič učí dieťa aj to čo si má myslieť
– Láska smerom k dieťaťu je podmienená „dobrým“ správaním
Dôsledky pôsobenia autoritárskeho štýlu na dieťa
– Dieťa zostáva závislé na rodičoch
– Má nízke sebavedomie, veľkú potrebu zavďačiť sa rodičovi a byť dokonalým dieťaťom (lebo
iba vtedy si zaslúži lásku rodiča)
– Tento výchovný štýl bráni dieťaťu v tvorivosti a iniciatíve (teda samostatnému a zrelému
fungovaniu), lebo len to čo rodič povedal, bolo dobré. Nebolo žiadúce mať vlastné nápady
a názory
– Takto vychovávané dieťa často odporuje, je nahnevané, odpláca sa a je pomstychtivé
– Má potrebu neustále bojovať „kto z koho“, lebo víťazstvo nad rodičom, je preň dôležité.

PERMISÍVNY (Pasívny) – sloboda bez hraníc, chaos („ruky preč“)

Charakteristika a typické prejavy
– Rodič necháva všetkému voľný priebeh, do ničoho nezasahuje, v podstate je to anarchia.
– Žiadna úcta ani jedným smerom
– Neexistujú pravidlá ani obmedzenia
– Rodič však chráni dieťa pred akýmikoľvek dôsledkami za to čo spraví
– Rodič namiesto pravidiel a komunikácie používa úplatky, robí kázania až v zúfalstve
prechádza do ponižovania
– Deti sa v rodine neučia pracovať alebo akokoľvek prispievať, rodičia sa stávajú sluhami
svojich detí
– Deti skôr len reagujú , než premýšľajú
– Láska je podmienená momentálnou náladou
Dôsledky pôsobenia permisívneho štýlu na dieťa
– Dieťa je zmätené a neisté (v dôsledku toho, že nevie odkiaľ pokiaľ, čo je dobré čo zlé,
prípustné – neprípustné, slušné – neslušné, ohľaduplné – neohľaduplné..atď) Nevie čo má
robiť a ako sa má chovať.
– Dieťa očakáva, že sa mu okolie prispôsobí, má nezdravé sebavedomie
– Dieťa je nespoľahlivé a nespolupracuje, lebo veď doma nemusí
– Je nespokojné, nešťastné, samoľúbe, sebecké a neuvážlivé. V podstate naozaj nešťastné, lebo
mimo domu dostáva v dôsledku tejto výchovy prevažne negatívne reakcie na svoju osobu
– Neustále potrebuje bojovať o to, kto vyhrá

REŠPEKTUJÚCI (demokratický) – sloboda v rámci hraníc, voľnosť rozhodovania v rámci jasne
dohodnutých pravidiel („spojené ruky“)

Charakteristika a typické prejavy
– Rodič má rolu radcu a sprievodcu
– Vládne tu vzájomná úcta
– Pravidlá sú každému jasné a spravodlivé
– Namiesto trestov a vyhrážok fungujú prirodzené a logické dôsledky činov a rozhodnutí
dieťaťa
– Rodič dieťa podporuje v učení sa z chýb, chyby sú vnímané ako príležitosť sa poučiť
– Dieťa sa učí ako myslieť
– Láska nie je podmienená ničím, je vyjadrovaná stále
Dôsledky pôsobenia demokratického štýlu na dieťa
– U dieťaťa rastie nezávislosť a samostatnosť
– Dieťa si váži samé seba aj druhých
– U dieťaťa sa rozvíja tvorivosť, iniciatíva a zodpovednosť
– Cíti sa schopné, milované, spolupracuje, rešpektuje poriadok a pravidlá
– Snaží sa riešiť problémy s rozvahou

Zdroj: Efektívne rodičovstvo Krok za krokom, Valerie Wágnerová + Adlerian Society

Bc. Zuzana Zborayová
certifikovaný lektor Efektivneho rodičovstva

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x