Čo môžem spraviť pre seba a svoj tím

Čo môžem spraviť pre seba

 

1. Pozornosť zameriavajte na to, čo dokážete ovplyvniť, spraviť, o čom viete rozhodnúť – tu a teraz.

 

2. Starajte sa o seba, skúste si každý deň na chvíľu spraviť radosť. Vzhľadom na situáciu to niekedy vyžaduje tvorivosť v hľadaní nových spôsobov. Pýtajte sa ľudí okolo seba, ako sa im to darí, čo skúšajú. Nechajte sa inšpirovať.

 

3. Skúste tiež premýšľať (pokojne aj každý deň), za čo môžete byť vďační. Čo vás daný deň príjemne prekvapilo, potešilo, čo bolo pre vás malým darom.

4. Skúste zamerať svoju pozornosť aj na to, čo sa vám už dnes podarilo, čo ste zvládli, zvládate. Ak sa vám premýšľa o tom ťažšie, môžete sa tiež spýtať okolia, ktorému dôverujete, ako to vidí ono.

 

5. Podeľte sa o svoje obavy a neistoty. Pokiaľ vnímate, že sa nemáte na koho obrátiť, neváhajte sa spojiť s odborníkmi v rámci Záchrannej siete.

Pokiaľ sa nemáte na koho obrátiť, neváhajte sa spojiť s odborníkmi v rámci Záchrannej siete.

6. Vydržať ťažšie obdobia nám často pomáha istá štruktúra, režim, ktorý nás udržuje „v chode“, preto je dobré vytvoriť si rituály na každodennej báze.

 

7. Vhodná je aj fyzická aktivita, nech je akákoľvek, primeraná vášmu naladeniu, osobnosti, zdravotnému stavu (cvičenie, prechádzka…). Ideálna je vonkajšia činnosť.

Čo môžem spraviť pre svoj tím

1. Všetko, čo robíte pre seba a svoju duševnú pohodu, prináša prospech aj ľuďom okolo vás. Pamätajte na zásadu z lietadla: najskôr si nasadí kyslíkovú masku matka, až potom ju natiahne dieťaťu.

 

2. Podobne ako smerom k sebe pracujte aj smerom k svojmu tímu. Upriamte jeho pozornosť na to, čo dokáže ovplyvniť a urobiť tu a teraz.

 

3. Pokúste sa mu priblížiť, načúvať, pozorovať, pri čom sa spontánne baví a teší. Potom to skúste vniesť aj do denných pracovných rituálov – napríklad si spolu pozrite nejaký krátky diel programu o varení či pečení a potom vyzvite tím na realizáciu, alebo si dajte nejakú výzvu v rámci pohybovej aktivity. Ideálne je, aby to nemalo dlhé trvanie a bolo to možné realizovať pravidelne.

Pokúste sa svojmu tímu priblížiť, načúvať, pozorovať, pri čom sa baví a teší.

4. Oslavujte každé malé pracovné víťazstvo.

 

5. Načúvajte obavám, neistotám. Nemusíte ich vedieť všetky riešiť, skôr je dôležité byť tým „uchom“, ktoré to vypočuje a podporí. Nasmerujte aj spolupracovníkov, aby využívali Záchrannú sieť.

PhDr. Alexandra Slobodníková Čmáriková

Psychologička, koučka a lektorka