Pozvánka: Livestream 21. 2. 2022

Témou tohto livestreamu bude práca s vlastnými emóciami i emóciami druhých ľudí. Dozviete sa, načo nám emócie sú a ako im lepšie porozumieť.
= Emócie ako naša neoddeliteľná súčasť
= Ako vnímať emócie druhých ľudí
= Zvládanie emócií vo vypätých situáciách
= Ako hovoriť o svojich emóciách
= Súvislosť emócií s myslením a správaním

Michal Kniha sa už dvadsať rokov pohybuje v oblasti pomáhajúcich profesií, pôsobil ako sociálny pracovník v sociálnych službách, krizový intervent na linkách dôvery a ako terapeut a mediátor nej praxi. Stretnutia s ľuďmi v najťažších psychických stavoch ho naučili jednu zásadnú0
Would love your thoughts, please comment.x