Rozhovor s Klárou Melišíkovou o tanci

Rozhovor s Klárou Melišíkovou o tanci

Klára Melišíková je mladá tanečnica a choreografka, ktorá sa tancu venuje naplno nielen v rámci svojej tanečnej skupiny, ktorú vedie v brnianskom štúdiu KONTRAST, ale tiež v rámci štúdia na univerzite. Ako lektorka vedie svoju vlastnú skupinu Dance Fusion, kde sa venuje kombinácii tanečných štýlov street dance, female, dancehall a v neposlednom rade aj contemporary.

Rozhovor viedla Mgr. Kamila Krupová