Komunikácia s deťmi na sexuálne tématiky

Našou úlohou je v priebehu výchovy deťom sex znormalizovať a pomôcť im vytvoriť zdravý vzťah nielen k ich sexualite, ale aj k nim samým.

Ako reagovať, keď sa vás vaše deti začnú pýtať, čo je to sex? Príbeh z chatu, uvedený na nasledujúcich stranách, sa venuje téme sexuálnej výchovy detí a komunikácie o tom s nimi. Jeden z psychológov Záchrannej siete, Mgr. Miroslav Čada, následne ponúka svoj pohľad na túto problematiku.

Príbeh

Nedávno som išla so svojou šesťročnou dcérou Lindou nakúpiť. Linda chodí do prvej triedy, je to už skvelá parťáčka, a vždy si spoločne strávený čas užijeme. Linda je múdre a zvedavé dieťa, avšak v ten deň ma jej zvedavosť dostala do úzkych. Mali sme už nakúpené a sedeli sme v električke plnej ľudí na ceste domov. Z ničoho nič sa ma Linda spýtala: „Mami, a ty vieš čo znamená sex?“

Videla som, ako sa na nás otočili pohľady spolucestujúcich. Pár ľudí sa aj pousmialo a zaujato očakávali, ako sa k tejto otázke postavím. Dosť ma táto otázka zaskočila, a tak som sa Lindy spýtala: „A kde si na to slovo, prosím ťa, prišla?“ Linda mi začala veselo vysvetľovať: „Filip o tom hovoril dnes v škole. Chválil sa, že už vie, čo to je, pretože mu to vysvetlil jeho ocko. Ale keď som sa ho na to spýtala ja, tak mi povedal, že to je tajomstvo, ktoré sa dievčatám nehovorí… Ty si tiež dievča, mami, vieš, čo to znamená?“ Čakala som, že sa o tejto téme budeme s Lindou raz rozprávať, ale zaskočilo ma, že to vytiahla tak skoro. Na túto otázku som nebola pripravená, naviac túto téma by som radšej preberala niekde v súkromí, a nie v električke plnej ľudí.

Z ničoho nič sa ma Linda spýtala: „Mami, a ty vieš čo znamená sex?“ Videla som, ako sa na nás otočili pohľady spolucestujúcich. Pár ľudí sa aj pousmialo a zaujato očakávali, ako sa k tejto otázke postavím.

Nakoniec som zo seba len dostala: „Vieš, Linda, sex je niečo, čo dospelí robia, keď sa majú moc radi.“ Dúfala som, že táto odpoveď bude Linde stačiť, ale ona sa namiesto toho spýtala: „Takže keď sa s ockom máte radi, znamená to, že tiež robíte sex?“ To už sa pani, ktorá sedela pre nami, začala ticho smiať, a ja som sa začala červenať. „Áno, Linda, ale viac ti o tom poviem, až keď budeš staršia,“ odpovedala som.  Musím sa priznať, že mám z tohoto nášho rozhovoru rozporuplné pocity a nie som si istá, či som na jej otázku odpovedala správne. Môžete mi prosím poradiť, ako je najlepšie odpovedať na tieto otázky, a ako sa baviť otvorene, no zároveň citlivo o sexuálnej výchove s dieťaťom?  Vopred ďakujem za odpoveď. 

Psychológ z Linky pomoci

Sexuálna výchova je téma, kvôli ktorej sa mnohí rodičia cítia nesvoji a ktorej sa boja. Ak ale chceme, aby sa vývoj dieťaťa uberal tým správnym smerom, a dieťa si budovalo zdravé sexuálne návyky, je dôležité, aby sme túto oblasť nepodcenili. Je úplne normálne, že deti vo veku 6 či 7 rokov pokladajú najrôznejšie otázky týkajúce sa sexuality.

1. Na zvedavé otázky detí je dobré odpovedať primerane ich vývojovej úrovni.

Nie je treba sa pritom báť používať anatomicky správne názvy ako vagína a penis. Ak s deťmi hovoríme o týchto témach s nadmerným ostychom a studom, môžeme v nich nevedomky vybudovať dojem, že ich sexualita je niečo zlé, za čo by sa mali hanbiť. Zároveň, ak deti budú mať primerané znalosti o ľudskej sexualite, nebudú sa kvôli tejto téme cítiť medzi rovesníkmi menejcenne. 

2. Je dôležité deťom vysvetliť, kde a kedy je a nie je vhodné o sexualite hovoriť, či dotýkať sa vlastných pohlavných orgánov.

Ako môžeme vidieť na prípade Lindy, zatiaľ si stále neuvedomuje, že nie je vhodné hovoriť o sexe v električke. Preto by bolo vhodné jej povedať, že jej rada vysvetlíte, čo to sex je, ale až doma, pretože na verejnosti sa o sexe nehovorí. 

3. Je potrebné deťom predať správu, že pohlavné orgány sú súkromné, osobné, a že nikto nemá právo sa ich dotýkať, ak si to neprajú.

Nie znamená nie. Pochopenie dôležitosti súhlasu a nastavovania a rešpektovania hraníc vytvára základy pre zdravé medziľudské vzťahy a chráni pred nežiadúcim chovaním druhých. 

4. Veľmi užitočné môže byť pomôcť si pri sexuálnej výchove knihami, ktoré boli pre tento účel pre deti vytvorené.

Pri výberu knihy je potom treba dať pozor na to, aby bol jej obsah prispôsobený emočnej a rozumovej úrovni dieťaťa. 

5. Sexuálna výchova je niečo viac než len informácie o anatómii a fyziológii sexu.

Sexuálna výchova je niečo viac než len informácie o anatómii, fyziológii sexu, ochrane pred nechceným otehotnením a pohlavne prenosnými chorobami. Mala by brať do úvahy tiež emocionálne hľadisko a témy ako zdravé hranice, rozlišovanie medzi zdravými a nezdravými vzťahmi, internet a sexualita a sexuálna orientácia.

Bez otvorenej a úprimnej, avšak veku primeranej komunikácie to nepôjde. Sexuálna výchova nie je jednorázovou udalosťou, ale celoživotným procesom, ktorý začína už od raného detstva.

Pre zdravý vývoj Lindy je teda žiadúce, aby na svoje otázky dostala odpovede primerané jej veku. Ak by sme konverzáciu s Lindou ukončili spôsobom: „Viac ti o tom poviem, až budeš staršia,“ mohli by sme v Linde vyvolať pocity sklamania či hanby, že sa pýta na niečo, na čo by sa nemala pýtať. Tiež by sa mohla cítiť, že mal pravdu jej spolužiak Filip, a že by sa dievčatá o sex nemali zaujímať, čo je niečo, čo naozaj nechceme. Našou úlohou je v priebehu výchovy deťom sex znormalizovať a pomôcť im vytvoriť zdravý vzťah nielen k ich sexualite, ale aj k nim samým. Bez otvorenej a úprimnej, avšak veku primeranej zdravej komunikácie to však nepôjde. Sexuálna výchova nie je jednorázovou udalosťou, ale celoživotným procesom, ktorý začína už od raného detstva. 

Mgr. Miroslav Čada

Spoluautor článku. Dokončujem štúdium psychológie, absolvoval som kurz komplexnej krízovej intervencie a koučinku. Viedol som skupinové relaxácie u psychiatrických pacientov, mám skúsenosti s prácou s mentálne znevýhodnenými ľuďmi a tiež s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Lucie Polomská

Spoluautorka článku