Životné kotrmelce patria do reality. V tom sme všetci na jednej lodi. Existuje jedno príslovie, ktoré hovorí, že kto v živote neprežil žiadny kotrmelec, nežil ešte dostatočne dlho. Naše očakávanie od života je väčšinou také, aby bol jednoduchý, hlavne šťastný a úspešný. Ale život väčšinou...