Prijímanie pomoci

Je dôležité si uvedomiť, že pomáhanie, a teda aj prijímanie pomoci, je ľudské a prirodzené. Je to prirodzená súčasť života každého z nás.

Človek je spoločenský tvor. Je v našej prirodzenosti budovať väzby s druhými ľuďmi a udržiavať s nimi zmysluplné vzťahy. Neodmysliteľnou súčasťou medziľudských vzťahov je vzájomné pomáhanie si, či už s banálnymi maličkosťami alebo aj nevšednými problémami a ťažkosťami. Pre niektorých ľudí je však prijímanie pomoci od druhých náročné, až takmer nemožné. Zastávajú postoj, že pomoc od druhých nepotrebujú alebo si ju nezaslúžia, v dôsledku čoho ju odmietajú, a namiesto toho sa snažia všetko zvládnuť svojpomocne.

Čo stojí za ťažkosťami s prijímaním pomoci od druhých?

Dôvody, ktoré za týmto odmietavým postojom stoja, môžu byť rôzne a každý človek to môže mať inak. Napríklad sa môže jednať o naučený postoj, kedy si daný človek vplyvom minulých skúseností zvykol na to, že si musí so svojimi ťažkosťami poradiť sám. Taktiež môže ísť o prípad, kedy daný človek systematicky odmieta pomoc od druhých, pretože im nechce nič dlhovať. Možným vysvetlením je aj silná individualistická osobnosť, ktorá človeku znemožňuje prijímanie pomoci od druhých z toho dôvodu, že chce mať kontrolu a zodpovednosť za všetko vo svojom živote len on sám. Na pozadí však môže byť aj strach, a to už či z odmietnutia, zo zaťažovania druhých svojimi problémami alebo z vlastnej zraniteľnosti. Tie dôvody môžu byť naozaj všelijaké, a nie vždy si ich človek plne uvedomuje. Niekedy môžu byť aj neuvedomované na pozadí v mysli.  

Ťažkosti s prijímaním pomoci je však možné prekonať

Nezávisle od typu dôvodu však platí, že neschopnosť prijímania pomoci nie je nemenná charakteristika. Schopnosť prijímania pomoci je možné si vybudovať. Ak ste si vedomí toho, že máte problém prijať od druhých pomoc, existuje niekoľko vecí, ktoré môžete spraviť za účelom uľahčenia jej prijímania. A podobne, ak poznáte niekoho, kto Vašu pomoc odmieta, taktiež existuje niekoľko vecí, ktoré môžete spraviť, ak mu chcete jej prijímanie uľahčiť.

Ako začať?

V prvom rade je zásadné identifikovať presvedčenia, ktoré sa za odmietavým postojom skrývajú. Vyhraďte si pre seba chvíľku času a snažte sa prísť na koreň tomu, prečo sa cudzej pomoci bránite. Aké pocity vo Vás vyvoláva predstava, že máte od niekoho prijať pomoc? Cítite sa zraniteľne, ohrozene, previnilo...?  

Ďalej sa zamyslite nad tým, odkiaľ môže dané presvedčenie plynúť. Je to vec výchovy, kedy Vás rodičia vychovali tak, aby ste boli nezávislým a svojpomocným jedincom? Odmietali Vám v minulosti druhí pomôcť, keď ste ich o to žiadali? Dávali Vám druhí najavo, že ste ich dlžníkom, keď Vám s niečím pomohli? Takéto a podobné otázky Vám pomôžu priblížiť Váš postoj a jeho korene. Až keď zistíte, akým presvedčením je Váš postoj zapríčinený, ho môžete prekonať. 

V prvom rade je zásadné identifikovať presvedčenia, ktoré sa za odmietavým postojom skrývajú. Vyhraďte si pre seba chvíľku času a snažte sa prísť na koreň tomu, prečo sa cudzej pomoci bránite.

Prerámovanie

V súvislosti s tým Vám môže pomôcť, ak si akt prijímania vo Vašej mysli prerámujete. Najlepšie bude ak sa pokúsite zahodiť názor, že je prijímanie pomoci slabošské, sebecké či zbabelé a tak podobne. Namiesto toho je dobré sa na prijímanie pomoci snažiť nazerať ako na niečo, čo nám umožňuje budovať s ľuďmi bližšie vzťahy a dôvernejšie putá. Niečo, čo funguje obidvomi smermi a obidvom prospieva. Niečo pekné, čo Vás s druhými zbližuje.  

Je dôležité si uvedomiť, že pomáhanie, a teda aj prijímanie pomoci, je ľudské a prirodzené. Je to prirodzená súčasť života každého z nás. Prijímanie pomoci z nás nerobí slabochov ani bremená. Prijímanie pomoci z nás robí ľudí. Každý niekedy potrebuje pomoc, vrátane nezávislých a individualistických ľudí, a je to úplne normálne a bežné.

Tréning

Ak sa chcete naučiť prijímať pomoc od druhých ľudí, je vhodné na to nazerať ako na schopnosť, ktorú si môžete tréningom osvojiť. Najlepšou cestou je začať od maličkostí. Nájdite vo svojom živote nejaké činnosti, ktoré ste schopní zvládnuť sami, ale v prípade ktorých je zároveň aj priestor na to, aby Vám s nimi niekto pomohol. Príkladom takejto veci môže byť požiadanie kamarátky, aby Vám pomohla s výberom nových šiat. 

Ak sa chcete naučiť prijímať pomoc od druhých ľudí, je vhodné na to nazerať ako na schopnosť, ktorú si môžete tréningom osvojiť. Najlepšou cestou je začať od maličkostí.

Čo keď má problém s prijímaním pomoci niekto z Vášho okolia?

Ak máte vo svojom živote niekoho, kto má problém prijať Vašu pomoc, je rovnako dobré začať s maličkosťami. Ponúknite sa, že mu pomôžete s niečím bežným a malým, napríklad, že mu pomôžete po večeri upratať taniere. Môže sa jednať o hocičo, hlavne aby to bolo niečo nenáročné. Prínosné môže byť tiež vhodné frázovanie. Niekedy je lepšie zahodiť frázy typu „Môžem ti pomôcť?“ alebo „Potrebuješ pomôcť?“, a nahradiť ich niečím iným. Napríklad môžete povedať: „Chceš sa o tom porozprávať? Možno na niečo spolu prídeme.“. Podobne môže byť vhodné aj prerámovania pomoci -  neklásť dôraz iba na to, že chcete danému človeku pomôcť, ale napríklad zdôrazniť aj to, že vďaka pomáhaniu s danou vecou s ním strávite viacej času, vyskúšate niečo nové alebo budete mať príležitosť venovať sa tomu, čo máte radi. Záleží na kontexte danej situácie, avšak nejaká forma prerámovania sa vždy nájde. Ak odoberiete trochu dôrazu od aspektu pomáhania a poukážete aj na iné faktory, môže byť pre daného človeka ľahšie Vašu pomoc prijať.

Zdroje

Bc. Rebeka Prílepková 

Autorka článku