Efektívna a zdravá komunikácia je základným stavebným kameňom všetkých medziľudských vzťahov. Platí to nielen pre osobný ale taktiež aj pre pracovný život. Umožňuje nám spoznávať druhých ľudí, a zároveň je to prostriedok, vďaka ktorému môžu aj druhí ľudia spoznávať nás. Môžeme vďaka nej komunikovať svoje emócie, potreby,...

Je dôležité si uvedomiť, že pomáhanie, a teda aj prijímanie pomoci, je ľudské a prirodzené. Je to prirodzená súčasť života každého z nás. Človek je spoločenský tvor. Je v našej prirodzenosti budovať väzby s druhými ľuďmi a udržiavať s nimi zmysluplné vzťahy. Neodmysliteľnou súčasťou medziľudských vzťahov je vzájomné pomáhanie si, či už...

Komunikácia je v akomkoľvek vzťahu mimoriadne dôležitá. V rodine samozrejme tiež. Každý člen rodiny, vrátane detí, má svoje túžby, potreby, pocity. Nedostatok komunikácie vedie k rôznym domnienkam a následne k nedorozumeniam. Nie každý však dokáže definovať, sformulovať a následne dostatočne vyjadriť svoje potreby a pocity...