Záchranná sieť je projekt, ktorý vznikol v spolupráci so psychológmi a odborníkmi pre sieť drogérií DM Slovensko. Našim cieľom je podporiť zdravé prežívanie a fungovanie v osobnom aj pracovnom živote. Dúfame, že projekt bude pre Vás zdrojom inšpirácie a priamej pomoci. Sme radi, že môžeme spolu s Vami otvárať tému duševného zdravia.

Ako nás móžete kontaktovať?

Ikona - telefon

CEZ TELEFON

Vytočte číslo

0800 555 662

po vyzvaní zadajte kód

CEZ CHAT

Poradíme Vám aj s týmito témami...

SEBAROZVOJ

(duševné zdravie, výkon)

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

(strava, pohyb, spánok)

PRACOVNÁ SPOKOJNOSŤ

(konflikty, šikana, rovnováha)

OSOBNÉ VZŤAHY

(s partnerom, rodinou, priateľmi)

PRACOVNÉ VZŤAHY

 

ŤAŽKÉ SITUÁCIE

(dlhy, závislosti, šikana)

A mnohými ďalšími.

Poradíme Vám aj s týmito témami...

SEBAROZVOJ

(duševné zdravie, výkon)

 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

(strava, pohyb, spánok)

 

PRACOVNÁ SPOKOJNOSŤ

(konflikty, šikana, rovnováha)

 

OSOBNÉ VZŤAHY

(s partnerom, rodinou, priateľmi)

 

PRACOVNÉ VZŤAHY

 

 

ŤAŽKÉ SITUÁCIE

(dlhy, závislosti, šikana)

 

A mnohými ďalšími.

O projekte


 

Projekt Záchranná sieť má za cieľ otvárať rozličné témy z oblasti duševného zdravia a psychológie práce. Či už ide o životné udalosti, ktoré na vás môžu nepriaznivo vplývať, osobné témy, ktoré riešite, situácie v pracovnom živote a kolektíve alebo túžbu po zmene, sebarozvoji a osobnej pohode, toto všetko sú oblasti, ktorými sa snažíme zaoberať prostredníctvom rôznych kanálov, ktoré máme k dispozícií. Nájdete nás v podobe pravidelných (každo-týždenných?) príspevkov na Yammeri DM Slovensko a na stránke prostredníctvom videí, článkov, príbehov z poradne a prostredníctvom rozhovorov zo série Nie ste v tom sami, konferencia Zdravá firma (vysvetli čo to je, ako často to vychádza a kde to nájdu).

 

Dôležitou súčasťou projektu je bezplatná linka Záchranná sieť, ktorá je Vám k dispozícií (kedy, od-do). Keďže naša osobná pohoda ovlyvňuje celé naše fungovanie a vzťahy, nemali by sme túto tému zanedbávať. Na druhom konci sú psychológovia pripravení vypočuť si vás. Nemusíte byť superhrdinami každý deň.

Kto za projektom Záchranná sieť stojí?


 

Ing. Martin Podhradský
Konateľ spoločnosti
dm drogerie markt Slovensko

 

Odborný garant projektu:

PhDr. František Hroník

Konateľ a riaditeľ spoločnosti MotivP