Rozhovor so Zuzanou Kocúrkovou o pocitoch (ne)spravodlivosti

Rozhovor so Zuzanou Kocúrkovou o pocitoch (ne)spravodlivosti

Zuzana Kocúrková

Zuzana Kocúrková je certifikovaná koučka PCC, lektorka, mentorka. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti rozvoja ľudských zdrojov. Zaujímajú ju témy ľudských vzťahov, či už voči sebe samému alebo aj voči druhým, alebo aj témy z oblasti starostlivosti o seba a svoj well-being.