Rozhovor s Michalom Knihom o práce s emóciami

Rozhovor s Michalom Knihom o práce s emóciami

Témou tohto livestreamu bude práca s vlastnými emóciami i emóciami druhých ľudí. Dozviete sa, načo nám emócie sú a ako im lepšie porozumieť.

= Emócie ako naša neoddeliteľná súčasť
= Ako vnímať emócie druhých ľudí
= Zvládanie emócií vo vypätých situáciách
= Ako hovoriť o svojich emóciách
= Súvislosť emócií s myslením a správaním

Michal Kniha sa už dvadsať rokov pohybuje v oblasti pomáhajúcich profesií, pôsobil ako sociálny pracovník v sociálnych službách, krizový intervent na linkách dôvery a ako terapeut a mediátor nej praxi. Stretnutia s ľuďmi v najťažších psychických stavoch ho naučili jednu zásadnú vec, ktorou sa v terapii riadi: Bezpodmienečne verí v individualitu každého jedinca a jeho príbehu.