Seriál „Dôvera a vzťahy“ – Odpustiť nie je jednoduché

Tretí diel zo série troch článkov na tému Dôvera a vzťahy, inšpirovaný príbehmi divákov zo 41. livestreamu „Nie ste v tom sami“ s Petrom Palušákom, ktorý ste mali možnosť sledovať 20. 6. 2022.

Adela, najstaršia z troch dcér, si odmalička uvedomovala, že jej otec chodí domov neskoro, pretože celý deň pracuje. Bol to fakt, s ktorým vyrastala. Nikdy nemala dôvod sa nad tým zamýšľať, preto jej neprišlo vôbec zvláštne, keď otec čoraz častejšie chodieval na služobné cesty, niekedy aj na niekoľko dní. Jedného dňa však prišla domov z práce skôr a počula rodičov hádať sa. „Dievčatá už nie sú malé deti. Myslíš si, že si neuvedomujú, že tu skoro vôbec nie si? A aj keď prídeš, radšej pozeráš tie tvoje seriály, ako by si prejavil aspoň trochu záujmu o svoje deti. Desať rokov som ti to kvôli nim tolerovala, ale už stačilo. Buď ona alebo my,“ povedala jej matka. Ona? Aká ona? pomyslela si Adela. Odpoveď dostala hneď. Otec desať rokov matku podvádzal, a nielen s jednou ženou. Táto bola však iná a chcel byť s ňou.

Nasledujúce týždne boli plné chaosu a zmien. Otec sa odsťahoval. O pár týždňov sa rodičia rozviedli. Matka sa snažila zachovať aspoň trochu ich doterajšieho života, ale všetky cítili prázdnotu, ktorú otec po sebe zanechal. Z týždňov sa stali mesiace, z mesiacov tri roky. Adeline sestry obnovili svoj vzťah s otcom a sú v kontakte, hoci nie často. Adela mu však nedokáže odpustiť a od rozvodu s ním neprehovorila.

V Adelinom prípade ide teda o dva zásadné problémy. V prvom rade sa musí rozhodnúť, či je pripravená otcovi odpustiť. Ak sa rozhodne odpustiť mu, potom nastáva otázka, či sa pokúsiť vzťah medzi nimi obnoviť, a ak áno, do akej miery. Je však potrebné definovať slovo odpustiť. Mnohí chápu odpustenie ako zabudnutie a očakávajú, že vzťah bude taký, ako bol pred tým, než sa daná situácia stala. To však nie je možné, pretože sa to stalo. A tak ako v Adelinom prípade, následky sú často trvalé, preto je možno lepšie v takomto prípade chápať odpustenie skôr ako zmierenie sa s faktom než ako zabudnutie.

Tým, že v sebe nájdeme silu odpustiť, dokážeme nechať toho, kto nám ublížil, v minulosti, a posunúť sa v živote ďalej.

Pokiaľ sa Adela rozhodne otcovi odpustiť a začne sa s ním rozprávať, obaja musia postupne podniknúť kroky k tomu, aby zasa začala otcovi dôverovať. Adela musí akceptovať fakt, že otec má inú partnerku, a sústrediť sa na to, aký vzťah s ním chce mať v budúcnosti. Adelin otec musí priznať, že jeho rozhodnutie opustiť rodinu ublížilo jeho dcéram aj bývalej manželke, a pokiaľ si aj napriek tomu praje byť súčasťou ich životov, musí sa ospravedlniť a snažiť sa o to, aby mu odpustili. Budovanie stratenej dôvery je dlhý a komplikovaný proces. Pokiaľ sa ale obe strany naozaj usilujú a chcú k sebe opäť nájsť cestu, je to možné.

David Peter Palušák

David Peter Palušák

Kňaz a lektor v Motive P