Predstavenie seriálu „Dôvera a vzťahy“

Bez dôvery by nemohla vzniknúť jedna z najdôležitejších častí ľudského života, na ktorej je založená naša spoločnosť – vzťahy.

Vážení spolupracovníci,

pripravujeme pre vás sériu troch článkov na tému dôvera a vzťahy, inšpirovanú príbehmi divákov zo 41. livestreamu „Nie ste v tom sami“ s Petrom Palušákom, ktorý ste mali možnosť sledovať 20. 6. 2022. V článkoch sa dočítate napríklad o nevere, problémoch s alkoholom a odpustení.

A prečo práve téma dôvera? Pretože bez dôvery by nemohla vzniknúť jedna z najdôležitejších častí ľudského života, na ktorej je založená naša spoločnosť – vzťahy. Dôvera je potrebná v akomkoľvek vzťahu, ale miera, do akej je absolútne nevyhnutná, závisí od toho, o aký vzťah ide. Vždy však ide o obojstranný vzťah a bez toho, aby bola obojstranná, nie je možné hovoriť o dôvere.

Budovanie dôvery je postupný, neustále prebiehajúci proces. Možno ho prirovnať k pohybom na bankovom účte. Tieto „vklady a výbery“ ovplyvňujú mieru dôvery, pričom efekt výberu je podstatne výraznejší ako efekt vkladu. Každý však považuje za vklad a výber niečo iné. To, čo niekoho poteší, nemusí mať pre druhého žiaden význam, a naopak, to, čo je pre niekoho zásadný dôvod na ukončenie vzťahu, môže byť pre druhého zanedbateľné. Je však potrebné myslieť na to, že pravidelné menšie vklady majú väčšiu hodnotu ako jeden výnimočne veľký. Avšak mýliť sa je ľudské, a tak ako sme občas nútení minúť viac peňazí, ako máme na účte a ísť do mínusu, aj z konta dôvery je možné vybrať viac, ako naň vložiť. Úroky sú však vysoké a bežné vklady na vyrovnanie už nestačia.

Pokiaľ nebol výber príliš veľký, je možné stratenú dôveru obnoviť, ak sa o to obe strany snažia. Pre skutočné odpustenie je potrebné nechať minulosť v minulosti a sústrediť sa na to, čo je možné spraviť teraz v prítomnosti pre lepšiu spoločnú budúcnosť.

David Peter Palušák

David Peter Palušák

Kňaz a lektor v Motive P